BG
Інноваційні рішення для ефективного агровиробництва
#
#
#
#
#
Додати матеріал 1

Центр інновацій ТОВ «САНАГРО УКРАЇНА» – є науковим підрозділом компанії, який  займається розробкою, випробуванням та впровадженням в агровиробництво інноваційних, високоефективних рішень для стійкого, екологічно чистого сільськогосподарського виробництва. 

Особлива увага приділяється створенню біотехнологічних продуктів для природо- і ресурсозберігаючого агровиробництва, очищення ґрунтів від хімічних забруднювачів та важких металів, відновлення їх природньої родючості. Центр має власну колекцію штамів агрономічно корисної мікрофлори, яка постійно поповнюється новими ізолятами. Це дозволяє створювати мікробіологічні добрива і засоби біологічного захисту рослин, деструктори ксенобіотиків та препарати для ремедіації ґрунтів. 

Додати матеріал 2

Наша наукова команда – це висококваліфіковані спеціалісти у галузі мікробіології, біотехнології, фізіології живлення і захисту рослин та агрономії, які мають відповідні наукові ступені. 

Щорічно, у співпраці з провідними науково-дослідними установами фахівці центру проводять сотні лабораторних, вегетаційних і польових досліджень нових продуктів і технологій в Україні та за кордоном. 

Додати матеріал 3

Кожен препарат, до внесення у портфоліо компанії, проходить довгий шлях підтвердження своєї ефективності у конкурсних випробуваннях з кращими світовими аналогами під пильним контролем наших спеціалістів. 

Наші перевірені рішення забезпечують високу ефективність агровиробництва, проте ми продовжуємо шукати нові можливості для максимальної реалізації генетичного потенціалу продуктивності рослин.