САНАГРО УКРАЇНА виводить на ринок України власну торгову марку САНФЕРТ
САНАГРО УКРАЇНА виводить на ринок України власну торгову марку САНФЕРТ

Під час участі у Міжнародній конференції «Добрива України», що відбулася 3-4 червня 2021 року в м. Дніпро, ТОВ «САНАГРО УКРАЇНА» презентувала торгову марку САНФЕРТ.

2021 рік розпочався для компанії з нових досягнень. Після довготривалих і ретельних випробувань компанія рада презентувати продукти живлення рослин під власною торговою маркою САНФЕРТ. 

Наразі у власній лінійці добрив представлено:

  • Інноваційне, комплексне азотно-сірчане добриво ІНТЕНС NS (N – 30 %; S – 15 %). Комплексне, водорозчинне мінеральне гранульоване добриво пролонгованої дії з двома поживними елементами – азотом (амонійний – 12 %, амідний – 18 %) та сіркою. Продукт виготовлено за інноваційною технологією низькотемпературного гранулювання під тиском, що забезпечує однорідний склад кожної гранули та запобігає утворенню біурету, що дозволяє застосовувати добриво одночасно з посівом або для позакореневого підживлення. Низька міграційна здатність двох форм азоту знижує на 30 % втрати діючої речовини через вимивання, вилуговування та денітрифікацію, у порівнянні з карбамідом та аміачною селітрою. Засвоєння добрива менш залежне від температурного і водного режиму ґрунту. ІНТЕНС NS не провокує закислення грунтів та є оптимальним вибором для живлення високобілкових та чутливих до дефіциту сірки культур.

 

  • Інноваційне, комплексне азотно-сірчане добриво ІНТЕНС NS з КАЛІЄМ (N – 30 %; К – 3%; S – 13 %). Збагачення азотно-сірчаних добрив водорозчинним калієм пришвидшує поглинання вологи і основних елементів добрива – азоту і сірки клітинами коренів рослин, завдяки створенню градієнту осмотичного тиску. Як результат суттєво підвищується ефективність засвоєння добрива рослинами, знижуються втрати поживних речовин в результаті вимивання, вивітрювання або денітрифікації. Додатково К+ прискорює залучення основних поживних елементів до метаболізму рослин, шляхом регуляції активності понад 60 ферментів та синтезу біополімерів, таких як білки, крохмалі, целюлоза. Завдяки іонній формі, К+ нейтралізує аніони всередині рослини, в тому числі і сульфат-іон, стабілізуючи, таким чином, внутрішньоклітинний рН на фізіологічно оптимальному для роботи ферментів рівні. При позакореневому (листовому/фоліарному) застосуванні калій добрива безпосередньо включається у регуляцію роботи продихів, які відповідають за газообмін рослин вуглекислим газом, водяною парою та киснем з атмосферою. Це, в свою чергу, оптимізує роботу фотосинтетичного апарату, транспортування води та продуктів фотосинтезу, покращує терморегуляцію рослин та запобігає накопиченню активних форм кисню та вільних радикалів. Як результат збільшується стійкість рослин до біотичних і абіотичних стресових чинників, зростає врожайність сільськогосподарських культур і якість отриманої продукції.

 

  • Водорозчинний, гранульований СУЛЬФАТ МАГНІЮ (MgO – 27 %; SO3 – 42 %) є високоефективним джерелом легкодоступних для рослин магнію та сірки. Завдяки швидкій і абсолютній водорозчинності включення мезоелементів у рослинний метаболізм починається вже 12 годин після внесення, забезпечуючи швидку корекцію дефіциту елементів живлення та відновлення біохімічних процесів до фізіологічного оптимуму. Завдяки засвоєнню обох елементів живлення однаковою мірою, добриво є фізіологічно нейтральним і забезпечує підвищення врожайності сільськогосподарських культур та поліпшення якості отриманої продукції, оптимізуючи вміст вітамінів, білків, вуглеводів, тощо. Це одне з найкращих магнієвих добрив. Підходить для усіх культур. Добриво можна вносити в основні етапи обробітку ґрунту: перед оранкою, культивацією, закриттям вологи, одночасно з посівом, або після сходів та в підживлення. Легко фіксується ґрунтом за оптимальної вологості, не понижуючи рН ґрунтового розчину.

 

  • Комплексне азотно-фосфорне гранульоване добриво ОПТІМА NP (N – 20%; P2О5 – 20%; S–13%). Висококонцентроване безнітратне добриво, поєднує у своєму складі 3 елементи живлення: азот, фосфор і сірку. Азот знаходиться у формі амонію (NH4+), що запобігає його втратам за умов надмірного вологозабезпечення. Фосфор перебуває у водорозчинній формі та є доступний рослині з ґрунтового розчину, не фіксуючись колоїдами ґрунту. Важливою перевагою добрива є збалансований вміст азоту й фосфору та наявність сірки, що підвищує коефіцієнт засвоєння макроелементів. Є відмінним стартовим добривом для багатьох культур, особливо на ґрунтах з високим вмістом калію. Основною умовою високої ефективності добрива є його внесення в ґрунт з перемішуванням, а при посіві – на кілька сантиметрів нижче розташування посівного ложе.